deenpl
deenpl

Kolekcja kulturalno-historyczna

Kolekcja obejmuje przede wszystkim XIX-wieczne grafiki, zwłaszcza widoki, plany, portrety i prace topograficzne, jak na przykład publikowane od 1860 roku, 680 arkuszy prac widokowych (Ansichtenwerkes) Alexandra Dunckera przedstawiających wiejskie dworki, zamki oraz rezydencje w Prusach. Kolejnym ważnym punktem są różnorodne świadectwa historii miejscowości oraz parku Branitz, aż po obiekty artystycznie dotyczące Parku Branitz. Podarowana w 2016 roku, związana z tym obszarem kolekcja „Kindel“, obejmuje 163 obrazy, rysunki, grafiki oraz rzeźby (Plastiken) pochodzące z czasu między XVIII a XX wiekiem, kiedy artyści oddawali rzeczywiste piękno piramidy w wielowariantowy sposób.

aus Alexander Duncker: Lübbenau, um 1855

Königlich-preußischer Roter Adlerorden

Matthew Dubour: Cestius-Pyramide in Rom, 1820

Aquarell: Rom mit Engelsbrücke und Petersdom, um 1820

Edward Scriven nach A.I. Sauerwied: Die Siegesparade im Hyde Park London, 1814/15

nach Sir Thomas Lawrence: Karl August Fürst von Hardenberg, um 1840

Ofenkachel, Fa. Feilner

Livreeknöpfe, 19. Jh.

X