deenpl
deenpl

Książę Hermann Pückler-Muskau

„Kim jest ten rzucający się w oczy nieznajomy, ze swoją lunetką przyczepioną do kija, w niebieskim fraku i jasnych spodniach, nieco wysuniętym, wygiętym nosem i bladej twarzy?“

Artykuł z gazety Berliner Zeitung z 20.kwietnia 1836roku

Zagadkowa postać XIX wieku

Urodzony w niedzielę 30.października 1785 roku w Mużakowie (Muskau), był pierwszym dzieckiem hrabiny Clementiny von Callenberg i 16 lat od niej starszego hrabiego Ludwiga Carla Hansa Erdmanna von Pückler. Jego rodzice byli nieszczęśliwym, umownym małżeństwem. Pückler był studentem różnych uczelni, poczynając od Lipska i studiów prawniczych, które przerwał po roku, żeby wstąpić jako porucznik do Garde du Corps w Dreźnie. Mocno zadłużony, w 1806 roku uciekł przed wierzycielem do Wiednia, skąd wyruszył na czteroletnią wędrówkę do Włoch. W 1811r. umarł jego ojciec i hrabia Hermann von Pückler odziedziczył majątek Muskau, będący w tym czasie największą własnością ziemską na terytorium Niemiec i rozwinął pierwsze plany projektowania krajobrazu.

Wraz z Parkiem Mużakowskim, nad którym pracował w latach 1816 – 1845, projektując ogród krajobrazowy oparty na angielskim wzorcu, rozwinął rozpoznawalne na całym świecie »pismo ręczne«. W 1817 roku ożenił się z o 9 lat starszą od siebie Lucie, rozwiedzioną hrabiną von Pappenheim, córką pruskiego kanclerza Karla Augusta von Hardenberga, podzielającą jego zamiłowania ogrodnicze i wspierającą plan wspaniałego parku krajobrazowego nad Nysą Łużycką. Jednak Park pochłonął jego majątek, długi narosły i wzrosła groźba sprzedaży Mużakowa. Lucie zaproponowała, jako ostatnią deskę ratunku, formalny rozwód mający na celu znalezienie przez Pücklera w Anglii majętnej panny młodej.

Jego podróż trwała trzy lata i chociaż ślubne poszukiwania nie przyniosły efektu, Pückler poświęcił swoją podróż licznym ogrodom krajobrazowym oraz parkom Anglii, Irlandii i Walii. Swoje przeżycia opisał w licznych listach do swojej Lucie.
Listy, wydane w 1830 roku jako „Briefe eines Verstorbenen“ („Listy umarłego“), stały się bestsellerem i dzięki dochodowi z ich sprzedaży, udało się wstrzymać sprzedaż Mużakowa. Z końcem 1824 roku doszło do drogich podróży. Pückler spędził 6 lat w krajach Orientu. Z Kairu przywiózł z sobą do Mużakowa Machbubę, młodą dziewczynę z targu niewolników. W 1845 roku został zmuszony sprzedać zadłużoną posiadłość w Mużakowie i na prośbę Lucie przenieść się do Branitz.

Tu książę Pückler znacznie przebudował późnobarokowy pałac, dwór szlachecki jego przodków i rozpoczął, mając w międzyczasie 61 lat, na płaskich, piaszczystych i jałowych terenach Branitz budowę jeszcze jednego parku krajobrazowego, który stanie się jego arcydziełem. Oprócz Mużakowa i Branitz, Pückler w znacznym stopni zaprojektował Park Babelsberg oraz jako twórca ogrodów pozostawił po sobie ślady na terenach Ettersburga, Neuhardenbergu, Wilhelmsthalu, Altensteinu oraz w paryskim Lasku Bulońskim.

W 1854roku, w wieku 78 lat umarła Lucie. Pückler opuścił osierocone po jej śmierci Branitz i przez dwa lata podróżował po świecie. Po powrocie do Branitz, rozpoczął prace nad Kurhanem (Tumulus) i piramidą ziemną, często podróżował oraz prowadził otwarty, gościnny dom.

Książę Hermann Pückler-Muskau pozostał w kontakcie z ważnymi osobami ze świata polityki, nauki i społeczeństwa jego czasu i wyciągnął Branitz – także dzięki swojemu stylowi życia – z prowincjonalnego życia. Mistrzowsko potrafił się znaleźć w każdym towarzystwie.

Zaplanował po swojej śmierci zostać pochowanym w Piramidzie na jeziorze w Parku Branitz, nadając ciężki ton końcowy. Pückler umarł 4. lutego 1871 roku, a 9. lutego został pochowany w Kurhanie.

Etapy życia

1792–1804

Nauka w różnych szkołach i uczelniach w Uhyst, Halle i Dessau, studia prawnicze w Lipsku

1785r.

Narodziny 30. października w Pałacu Mużakowskim

1811–1814

Przejęcie majątku rodzinnego w Mużakowie, pierwsze plany zagospodarowania krajobrazu w Mużakowie, uczestnictwo w antynapoleońskiej wojnie wyzwoleńczej

1804–1810

Wiedeń, 1807r. początek młodzieżowej wędrówki przez południowe Niemcy, Szwajcarię, Francję, Włochy. Pobyt u Goethego w Weimarze

1815–1845

Utworzenie Parku Mużakowskiego na wzór angielskich parków krajobrazowych

1814–1815

Pierwsza podróż do Anglii

1822r.

Wyniesienie do godności książęcej

1817r.

Zawarcie małżeństwa z hrabiną Lucie von Pappenheim, ur. Freiin von Hardenberg-Reventlow

1826–1829

Druga podróż do Anglii

1826r.

Formalny rozwód z Lucie z powodów finansowych, mający na celu znalezienie w Anglii bogatej małżonki

1834r.

Ukazanie się książki „Andeutungen über Landschaftsgärtnerei“ („Wskazówki dotyczące ogrodów krajobrazowych”)

1830–1831

Publikacja pierwszych dwóch tomów książki Pücklera: „Briefe eines Verstorbenen“ („Listy umarłego”)

1843–1849

Udział w projektowaniu licznych parków w Prusach i Turyngii

1834–1840

Podróż do Orientu: przez Drezno, Frankfurt nad Menem, Paryż, Tulon, Algierię, Tunezję, Maltę, Grecję, Kretę, Egipt, Ziemię Świętą, Liban, Syrię, Turcję

1846r.

Początek prac nad Parkiem Branitz. Formuje punkt kulminacyjny i jednocześnie zakończenie w sztuce niemieckich ogrodów krajobrazowych

1845r.

Sprzedaż majątku rodzinnego w Mużakowie, przenosiny do Branitz

1857r.

Pückler zostaje pierwszym honorowym mieszkańcem miasta Cottbus (Chociebuż)

1854r.

Podróż do Paryża. Współpraca z cesarzem Francuzów Napoleonem III nad Laskiem Bulońskim

1871r.

Książę Pückler-Muskau umiera 4. lutego, a 9. lutego zostaje pochowany w kurhanie (Tumulus)

Vignette Fürst Hermann von Pückler

Książę Pückler

„Arogancki od narodzin i liberalny dzięki refleksji i osądowi.“

Księżna Lucie Pückler

„Arystokratka i małżonka szacownego Lou.“

Vignette Lucie
Vignette Wappen

Hrabiowska rodzina Pückler

Ponad 300 lat historii rodzinnej w Branitz.

X