deenpl
deenpl

Hrabiowska rodzina Pückler

„Moja rodzina i ja, mimo wywłaszczenia, czujemy się mocno związani z Branitz. Jesteśmy gotowi nadal wnosić swój wkład i udostępniać opinii publicznej zarówno pamiątki rodzinne, jak i prywatnie odzyskane przedmioty, które zostały utracone wskutek wojny. Jesteśmy członkami długiej linii przodków, którzy ukształtowali Łużyce i czujemy się odpowiedzialni za rodzinę. Jesteśmy wdzięczni za zainteresowanie okazane mojemu pra-prawujkowi, księciu Hermannowi Pückler-Muskau. To dla nas bardzo ważne, razem z Państwem brać udział w ochronie tego, po chcemy chronić.“

Maximilian Graf von Pückler-Märker

Ponad 300 lat historii rodzinnej w Branitz

Korzenie rodziny Pückler sięgają XIII wieku. W kronikach wrocławskich wspomniany jest członek będący podczaszym (łac. Pincerna). Ze Śląska, gdzie w 1488r. założyciel rodu Mikołaj I.Pöckeler, zdobywa panowanie w Groditz, droga nobilitowanych chłonków gałęzi rodziny prowadzi w XVII wieku do Frankonii i na Łużyce.

W 1696r hrabia August Sylvius von Pückler (1657-1748) bierze w posiadanie Branitz, Kiekebusch i Haasow. Pałac Branitz był (z przerwą w latach 1784 do 1845) w posiadaniu hrabiowskiej rodziny, która zwłaszcza w XIXw. współtworzyła politykę, rolnictwo oraz sferę towarzyską w Prusach. Wskutek reform rolnych po drugiej wojnie światowej, rodzina została wywłaszczona i wygnana bez odszkodowania.

Hrabia Hermann von Pückler (1939-2017), który wyrósł w Branitz, w 1991r. wrócił do Brandenburgii. Angażował się w odbudowę nowego kraju związkowego (Bundesland) i odzyskał część dawnego majątku ziemskiego. Majątek ruchomy, to znaczy między innymi wyposażenie Pałacu i zbiorów, zgodnie z założeniem ustawy o wyrównaniu świadczeń dla upoważnionych spadkobierców, został zwrócony. Obecnie rozporządzają nim spadkobiercy oraz fundacja, która dysponuje nimi jako depozytem, może przeprowadzać badania naukowe oraz udostępniać opinii publicznej.

Hrabina Elke von Pückler jest członkiem rady fundacji i angażuje się w sprawy miasta Cottbus. Hrabia Maximilian von Pückler-Märker, syn i następca hrabiego Hermanna von Pückler, mieszka w Bawarii oraz w Branitz.

Rodzina Pückler przyznaje nagrodę Pückler-Preis, pierwszy raz przekazaną w 2010 roku. Uhonorowane zostają nią osoby, które w wyjątkowy sposób przysłużyły się do opieki nad dziedzictwem Pücklera.
Do laureatów nagrody należą: w 2010r. prof.dr Detlef Karg (emerytowany Brandenburski Krajowy Konserwator Zabytków) oraz w 2019r. prof.dr Hartmut Dorgerloh (do 31.maja 2018r. dyrektor naczelny SPSG – Fundacji Pruskich Pałaców i Ogrodów) wspólnie z prof.dr. Michaelem Rohde (Dyrektorem Ogrodów w SPSG).
Vignette Fürst Hermann von Pückler

Książę Pückler

„Arogancki od narodzin i liberalny dzięki refleksji i osądowi.“

Księżna Lucie Pückler

„Arystokratka i małżonka szacownego Lou.“

Vignette Lucie
Vignette Wappen

Hrabiowska rodzina Pückler

Ponad 300 lat historii rodzinnej w Branitz.

X