deenpl
deenpl

Porządek Parku

 

Preambuła

Park Branitz jest znaczącym europejskim zabytkiem sztuki ogrodowej. Dzięki znajdującej się tu architekturze przedstawia dorobek kulturowy rangi międzynarodowej.
Służy jako miejsce odpoczynku dla swoich gości. Prosimy o przyczynienie się do jego utrzymania i ochrony poprzez przestrzeganie regulaminu Parku.

Informacje ogólne

Park Branitz jest dostępny dla zwiedzających cały rok, zarówno w dzień jak i w nocy. Podczas spaceru miejcie Państwo na uwadze, że nie wszystkie ścieżki parkowe są oświetlone.
Wejście do Parku odbywa się na własną odpowiedzialność. W szczególności ostrzegamy przed niekontrolowanymi zerwaniami gałęzi, konarów oraz przed zagrożeniami spowodowanymi złymi warunkami pogodowymi.
W okresie zimowym następuje ograniczenie pracowników terenowych w Parku.
Należy stosować się do poleceń obsługi oraz pracowników Fundacji Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz.

Zachowanie

Każdy/a odwiedzający/a na terenie Parku oraz wszystkich obiektów powinien zachowywać się w taki sposób, który nie będzie przeszkadzał innym odwiedzającym, w tym również nie będzie niszczył parku i jego architektury.
Psy należy prowadzić na smyczy. Każda osoba jest zobowiązana do sprzątnięcia psich odchodów.
Jazda na rowerze dozwolona tylko i wyłącznie na wyznaczonych do tego ścieżkach. Na terenie Parku dostępne są stojaki, przy których można odstawić rower na czas zwiedzania.
Należy stosować się do poleceń obsługi oraz pracowników Fundacji Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz.

Zabrania się również:

• schodzenia z wyznaczonych ścieżek;
• wchodzenia na trawniki, łąki i inne obszary roślinne (wyjątki dotyczą terenów przy folwarku (Gutsökonomie) oraz powierzchni piknikowych na parkingu przy Alei Kasztanowej (Kastanienallee);
• zrywania kwiatów, sadzenia warzyw i owoców oraz zbierania grzybów;
• niszczenia lub usuwania drzew i krzewów (włącznie poprzez użycie luźnych lin (Slackline) i mat wiszących);
• biwakowania w Parku, nocowania, rozbijania namiotów, grillowania i piknikowania;
• dokarmiania dzikich zwierząt (dzikich ptaków, dzików, nutrii);
• grania w piłkę;
• rozpalania ognia;
• wyrzucania odpadów poza przeznaczone do tego kosze na śmieci;
• używania dronów i innych sterowanych urządzeń;
• używania innych technicznych środków szybkiego przemieszczania się (Segway, elektrycznych hulajnóg, poduszkowców oraz quad’ów) za wyjątkiem wózków dla osób niepełnosprawnych;
• kąpieli w zbiornikach wodnych, wędkowania oraz pływania łodziami;
• wchodzenia na zamrożone powierzchnie wodne w czasie zimy;
• jeżdżenia na nartach i łyżwach

Poniższe aktywności są możliwe za wyłącznym pozwoleniem zarządu Fundacji:

• prowadzenie działalności handlowej
• organizowanie zebrań/spotkań grupowych
• działalność marketingowa, chyba że ta związana z zatwierdzonymi wydarzeniami/imprezami;
• przejazd pojazdami mechanicznymi różnego rodzaju;
• Kręcenie filmu i robienie zdjęć do celów komercyjnych. Do tego potrzebne jest pozwolenie Zarządu Fundacji;

Wskazówki prawne

Porządek parku opiera się na prawie wewnętrznym Fundacji. Naruszenia porządku parku mogą prowadzić do usunięcia z terenu Parku, zakazu wstępu oraz żądania zadośćuczynienia związanego z wyrządzonymi szkodami.
Ponadto na użytkowanie parku składa się prawo miasta Cottbus, aktualnie w rozporządzeniu z dnia 26 listopada 2014r. Kto występuje naprzeciw przepisom porządku miejskiego, w szczególności w §§ 3,4,5, działa niezgodnie z prawem i może zostać obciążony mandatem karnym za drobne wykroczenie lub grzywną do 1000 € zgodnie z Ustawą o stwierdzeniu niezgodności z prawem.

Wejść w życie

Niniejszy porządek prawny parku wchodzi w życie z dniem 1 września 2020r.

Zwiedzanie z przewodnikiem
Dowiedz się więcej
X