deenpl
deenpl

Biblioteki i fototeka

Historyczny pokój biblioteczny z ponad 4000 tomów księgozbioru Pücklerów-Callenbergów stanowi serce Pałacu. Ponadto istnieje także naukowa biblioteka podręczna oraz biblioteka fotograficzna – fototeka.

Biblioteka i fototeka są skarbcem SFPM – Fundacji Muzeum Księcia Pücklera, która przechowuje, inwentaryzuje, przeprowadza i zleca badania naukowe nad monografiami, zasobem czasopism oraz majątkiem Księcia jak również rodziny hrabiego.
Całkowity stan zasobów obejmuje około 15000 monografii i czasopism dotyczących historii sztuki i kultury XIX i XX wieku, konserwacji zabytków architektonicznych i ogrodniczych, regionalnej oraz pruskiej historii, a także życia oraz dzieł księcia von Pückler-Muskau i jego potomków. Kolekcja jest na bieżąco inwentaryzowana i cyfryzowana. Oprócz biblioteki Pücklerów-Callenbergów z księgozbiorem historycznym w Pałacu jest także naukowa biblioteka podręczna, należąca do Fundacji SFPM.
Biblioteka fotograficzna – fototeka, archiwizująca zdjęcia historyczne i współczesne na potrzeby prac naukowych i ochrony zabytków, jest obecnie w przebudowie.
Biblioteka Pücklerów-Callenbergów
Dowiedz się więcej
Biblioteka podręczna
Dowiedz się więcej
Biblioteka fotograficzna
Dowiedz się więcej

Bibliothek im Schloss Branitz

Die illustrierte Welt 1866

„Die illustrierte Welt”, 1866

Tutti Frutti und Briefe eines Verstorbenen

Erstausgaben Pücklers Werke, 1830-34

Die illustrierte Welt mit Randnotizen des Fuersten

Randnotizen Fürst Pücklers in „Die illustrierte Welt”, 1865

X