deenpl
deenpl

Badania naukowe

Branitz jest najważniejszą płaszczyzną do naukowego i publicystycznego przygotowania dziedzictwa Pücklera. Branitz ist die wichtigste Plattform zur wissenschaftlichen und publizistischen Aufbereitung des Pückler-Erbes. Wyniki są publikowane, zwłaszcza w wydawnictwach z serii „edition branitz“. Fundacja posiada rozległy i cenny zasób źródeł informacji w formie różnorodnych mediów, będących do dyspozycji zarówno dla badań naukowych, jak i dla zainteresowanej opinii publicznej. Oprócz kolekcji należą do tego także książki, fotografie, plany, dokumentacje renowacji oraz badań naukowych, archiwalia i inne. Szczególną wartość, poza zbiorami własnymi w Branitz mają kopie pisanej spuścizny książęcej, stanowiące część oryginalnej kolekcji Varnhagena, przechowywanej w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie. Dokumentacja majątku Branitz znajduje się w Głównym Archiwum Landu Brandenburgia w Poczdamie (Brandenburgisches Landeshauptarchiv).
Spuścizna Pücklera
Dowiedz się więcej
Archiwa majątku Branitz
Dowiedz się więcej
Wydawnictwo Branitz
Dowiedz się więcej

Schreiben Ferdinand von Arnims

Manual von 1848

Ludmilla Assing: Briefwechsel und Tagebücher des Fürsten Pückler, 1876

Wandmessbild aus dem „Türkischen Zimmer” im Schloss Branitz

X