deenpl
deenpl

Spuścizna Pücklera

Fundacja SFPM posiada cyfrowe czarno-białe kopie pisanej spuścizny, której oryginały – 53 skrzynie (około 80000 arkuszy) – znajdują się w Krakowie. Jeszcze za życia Książę wyznaczył Ludmillę Assing, bratanicę Karla Augusta Varnhagena von Enses, jako odbiorcę jego pisemnej spuścizny, która miała zostać wydana zgodnie z jego wolą i wykorzystana do napisania jego biografii. Część została opublikowana przez Assing w dziewięciu tomach i posłużyła jej do napisania dwutomowej biografii, zawierającej wiele legend z życia zmarłego. Ona natomiast przekazała swój majątek, w tym zbiory Pücklera z kolekcji Varnhagena, w spadku bibliotece królewskiej (dzisiejsza Biblioteka Państwowa w Berlinie). W czasie drugiej wojny światowej księgozbiór został przeniesiony na Śląsk, dlatego rękopisy znajdują się obecnie w Bibliotece Jagiellońskiej, bibliotece Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ze względu na wieloletnie prace nad zbiorami Pücklera, w Branitz są dostępne liczne transkrypcje oraz spisy treści kolekcji Pücklera.

Ludmilla Assing Daguerreotypie

Daguerreotypie: Ludmilla Assing, 1875

Brief Pueckler an Lucie

Zeichnung in einem Brief Fürst Pücklers an Fürstin Lucie, 1828

Zeichnung Kutsche

Zeichnung einer Kutsche

Feldpostumschlag Bertha von Hake

Feldpostbrief Bertha von Hakes an Fürst Pückler, 1870

X