deenpl
deenpl

Kariera

Aby zachować, utrzymać i eksponować całość dzieł Księcia Pückler-Muskau w Branitz, potrzebujemy zaangażowanych współpracowników. Od pracowników kustodii przez administrację, aż po opiekę nad Parkiem, wszystko idzie w parze, aby zaoferować gościom Parku i Pałacu Branitz indywidualne przeżycie i zachować to miejsce jako dobro kultury dla następnych pokoleń.

Wolontariat

Zarówno w Parku, jak i Pałacu jest wiele możliwości wolontarnego zaangażowania się w prace nad dziedzictwem Pücklera.

Seminaria parkowe

Generalnie każdy miłośnik Parku jest raz w roku serdecznie zaproszony do pomocy w renowacji i konserwacji wybranych części Parku pod profesjonalnym nadzorem. Zapewniamy interesujące zadania oraz darmowe wyżywienie.
telefon: 0355-75150

Ochotniczy rok przy konserwacji zabytków ogrodniczych / Ochotniczy rok federalny

W ramach „Roku ochotniczego“/ „Służby Ochotniczej“ jest możliwość poznania i aktywnego udziału w różnych pracach konserwatorskich związanych z ochroną, utrzymaniem i pielęgnacją Parku Branitz.

Kontakt:
Internationale Jugendgemeinschaftsdienste Landesverein Brandenburg e.V.
telefon: 0331- 201532-13
eMail: fjd.garten@ijgd.de

Wolontariat

Dzięki współpracy z Freiwilligenagentur (agencja pracy wolontarnej) w mieście Cottbus istnieje możliwość, nie tylko ochotniczej pracy w utrzymaniu Parku, ale także pomoc w innych dziedzinach, jak transkrypcja historycznych listów Pücklera, rzemiosło pracowni renowacyjnej, praca w zakresie public relations, jak na przykład oprowadzanie po Parku oraz zbieranie funduszy.

Kontakt:
Freiwilligenagentur Cottbus
tel. 0355-4888663
www.freiwilligenagentur-cottbus.de

X