deenpl
deenpl

Oświadczenie o ochronie
danych osobowych

dla www.pueckler-museum.de

Fundacja Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz poważnie traktuje ochronę Państwa danych osobowych na swoich stronach internetowych. Poniższe informacje mają dać Państwu zarys tego, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi, kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. Dane osobowe, to wszystkie dane, dzięki którym mogą być Państwo zidentyfikowani.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w związku ze stroną internetową: www.pueckler-museum.de

Następujące informacje wynikające z artykułu 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Datenschutz-Grundverordnung – Verordnung (EU) 2016/679; DSGVO – RODO) mają na celu dostarczenie informacji na temat przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z danych stron internetowych.

Kto przetwarza dane osobowe?

Jeśli w związku z niniejszą stroną internetową są przetwarzane dane osobowe, to czynią to osoby odpowiedzialne w rozumieniu art. 4 nr 7 DSGVO (RODO):

Fundacja „Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz“, reprezentowana przez zarząd
(dyrektor zarządzający),
pan dr Stefan Körner
Robinienweg 5
03042 Cottbus

Do kogo można się zwrócić?

Jeśli mają Państwo pytania o wykorzystanie danych osobowych w związku z niniejszą stroną internetową, prosimy o kontakt z nami.

Telefon: 0355-75150
Fax: 0355-7515230
E-Mail: info@pueckler-museum.de

Czy istnieje inspektor zajmujący się ochroną danych osobowych?

Na podstawie umowy o świadczeniu usług, Fundacja „Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz“ powołała zewnętrznego inspektora zajmującego się ochroną danych osobowych:

inspektor miasta Cottbus do spraw ochrony danych osobowych

Neumarkt 5
03046 Cottbus (Chociebuż)
Telefon: 0355-612 2126
Fax: 03545-612 13 2126
E-Mail: datenschutz@cottbus.de
Internet: www.cottbus.de/datenschutz

Jak przetwarzamy Państwa dane?

Państwa dane są gromadzone wtedy, kiedy nam je Państwo przekazują. Następuje to na przykład przy wypełnianiu formularza kontaktowego. Pozostałe dane są zbierane automatycznie przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony internetowej. Są to przede wszystkim dane techniczne (np.: wyszukiwarka internetowa, system operacyjny lub godzina wyświetlenia strony). Dane te są gromadzone automatycznie, kiedy tylko odwiedzą Państwo naszą stronę. Przetwarzamy Państwa dane tylko tak długo, jak jest to konieczne dla danego celu przetwarzania. Więcej szczegółów można znaleźć w opisie przetwarzania w poszczególnych celach.

Jak długo dane będą przechowywane?

Dane osobowe będą przechowywane tylko tak długo, jak długo jest to konieczne do realizacji celu, zgodnie z przepisem prawnym nakazującym ich przechowywania lub dopóki zgoda nie zostanie cofnięta.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa zgromadzone dane osobowe zostaną po 7 dniach zanonimizowane.
Okres przechowywania plików cookie zależy od ustawień Państwa przeglądarki lub usunięcia operacji.
Bezpośrednio po przekazaniu do Google, dostępność do analityki Google, nie jest dla nas możliwa.

Czy dane mogą zostać przekazane dalej lub czy jest zamierzone przetwarzanie danych w innych celach niż przedstawione tutaj?
W razie potrzeby, zachowując odpowiednie normy bezpieczeństwa, dane zostaną przekazane naszym referentom, którzy są związani umowami zgodnie z art. 28 DSGVO (RODO).
Jeśli w wyniku kontaktu i wynikających z niego okoliczności, powstanie konieczność przekazania Państwa danych innym odbiorcom, stanie się to tylko za Państwa zgodą.
Jeśli dane w widoczny sposób wskazują na przestępstwa lub wykroczenia administracyjne, jesteśmy upoważnieni do przekazania ich organom śledczym.
Ponadto mogą istnieć między innymi prawne zobowiązania do ujawnienia danych lub przetwarzania ich w innych celach (np. § 6 Brandenburskiej Ustawy o ochronie danych osobowych – Brandenburgische Datenschutzgesetz).

Jakie prawa mają osoby, których to dotyczy?

Zgodnie z art. 15 DSGVO (RODO) w sprawie danych osobowych przetwarzanych przez administratora, w szczególności treści oraz indywidualnych danych, istnieje indywidualne prawo do informacji.
Zgodnie z art. 16 DSGVO (RODO) istnieje prawo do żądania od osoby odpowiedzialnej skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub ich uzupełnienia.
Prawo do żądania od osoby odpowiedzialnej usunięcia danych osobowych, o których mowa, istnieje na mocy art. 17 DSGVO (RODO).
Warunki prawa do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych są określone w art. 18 DSGVO (RODO).
Ze względu na szczególną sytuację związaną z przetwarzaniem danych określoną w punkcie 1. art. 6, podpunkt e DSGVO (RODO), można się temu sprzeciwić, jeśli administrator danych nie może wykazać, że dalsze przetwarzanie danych może się odbywać z zachowaniem podstaw ochrony.
Jeżeli przetwarzanie, za zgodą osoby, której dotyczą dane, odbywa się przy zastosowaniu zautomatyzowanej procedury, osoba ta może zażądać, aby jej dane zostały udostępnione w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, komputerowo odczytywalnym formacie.

Jak cofnąć zgodę?

Zgoda udzielona przez osobę, której dotyczą dane, może zostać cofnięta przez administratora, jeśli zostanie podany czas udzielenia zgody, pełne nazwisko lub inne cechy identyfikujące.

Gdzie można złożyć skargę, jeśli ktoś ma uczucie, że jego prawo do ochrony danych osobowych jest ograniczone?
Z jednej strony istnieje możliwość zwrócenia się do inspektora zajmującego się ochroną danych osobowych oraz inne działania związane z przetwarzaniem danych przez administratora we współpracy z właściwym inspektorem (wyżej wymienionym), lub, z innej strony przysługuje ustawowe prawo do zwrócenia się do organu nadzorującego ochronę danych bez szkody dla innych prawnych środków pomocy:

Krajowy inspektor ochrony danych i prawa dostępu do akt – Landesbeauftragte für den Datenschutz und das Recht auf Akteneinsicht
Stahnsdorfer Damm 77
14532 Kleinmachnow

Tel. 033203 356 0
Fax 033203 356 49
E-Mail: poststelle@lda.brandenburg.de
Internet: www.lda.brandenburg.de

Czy podanie danych jest wymagane przez prawo lub inne przepisy?

Podanie jakichkolwiek danych osobowych dotyczących tej usługi jest jednoznacznie dobrowolne i nie jest wymagane przez prawo ani w żaden inny sposób obowiązkowe. Z ofert informacyjnych można korzystać również za pośrednictwem innych kanałów komunikacji lub jeszcze lepiej, odwiedzając osobiście.
Czy ma miejsce zautomatyzowane podejmowanie decyzji lub profilowanie?
W ramach tej usługi nie odbywa się ani automatyczne podejmowanie decyzji mających skutki prawne dla osób, których danych to dotyczy, ani profilowanie.

Jakie dane i w jakich celach są przetwarzane?

Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby możliwie żadne albo tylko konieczne dane osobowe zostały przetworzone w związku z korzystaniem z tej strony internetowej. Przetwarzane zostaną następujące dane:

Ciasteczka

Aby oferta strony internetowej była bardziej przyjazna dla odwiedzających oraz zoptymalizowana, strona wykorzystuje tzw. ciasteczka – pliki cookies. Są to małe pliki tekstowe, przechowywane na Państwa komputerze przez stronę internetową, w celu uregulowania lub odtwarzania informacji na stronie internetowej lub ich ponownego używania. Przechowywanie takich plików oraz pobieranie zgromadzonych danych wymaga Państwa zgody (art. 6 ust. 1 podpunkt a, art. 7 DSGVO – RODO) uzyskanej za pośrednictwem strony internetowej.

Server-Log-Dateien

Podczas wizyty na stronie internetowej, Państwa przeglądarka automatycznie przekazuje informacje, które również samoczynnie zostają przetworzone w tzw. pliki – Server-Log-Dateien (pliki protokołu). To obejmuje:

• typ i wersja przeglądarki
• system operacyjny
• adres URL strony odsyłającej
• czas żądania serwera
• adres IP
• przeglądane strony

Dane te są gromadzone w celu bezpieczeństwa/ochrony danych, w szczególności w celu uniknięcia ataków na stronę internetową i związane z nią systemy informatyczne oraz dla ochronienia Państwa podczas wizyty na stronie internetowej (np. kradzież danych/phishing – podszywanie się pod inną osobę). Przetwarzanie odbywa się w oparciu o art. 6 ust. 1 podpunkt e DSGVO (RODO) w połączeniu z § 2 ust. 1 i 2 nr 4 ustawy o utworzeniu Fundacji „Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz“ (SFPMG) i art. 32 ust. 1 DSGVO(RODO).

Formularz kontaktowy

W formularzu kontaktowym znajdują się pytania o dane personalne, które są niezbędne do udzielenia odpowiedzi lub do innych kontaktów. Przetwarzania odbywa się za Państwa zgodą (art. 6 ust. 1 podpunkt a, art. 7 DSGVO (RODO), udzieloną w momencie kontaktu.

Narzędzia analityczne i reklama

Google Analytics

Ta strona używa Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych należącej do Google Inc. („Google“). Google Analytics korzysta z tzw. ciasteczek – cookies, plików tekstowych, zapisujących się na Państwa komputerze i umożliwiających analizę korzystania ze strony internetowej. Informacje generowane przez ciasteczka na temat korzystania z tej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jeśli na tej stronie będzie aktywna anonimizacja IP, Państwa adres IP zostanie przedtem skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach Europejskiego Obszaru gospodarczego.
Tylko w wyjątkowych przypadkach, pełny adres IP jest przenoszony na amerykańskie serwery Google i tam skracany. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie wykorzystywał te informacje do oceny korzystania z tej witryny przez Państwa, sporządzania raportów dotyczących aktywności w witrynie oraz świadczenia dalszych usług na rzecz operatora strony internetowej w związku z korzystaniem ze strony internetowej. Adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi Google. Dzięki odpowiednim ustawieniom oprogramowania przeglądarki, mogą Państwo zapobiec przechowywaniu plików cookie; należy jednak pamiętać, że w takim przypadku może nie być możliwe korzystanie z pełnej funkcjonalności strony internetowej.
Mogą Państwo także uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez pliki-ciasteczka (cookies) i związanych z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną po linkiem: dodatek do przeglądarki, aby zdeaktywować Google Analytics.

Wtyczki i narzędzia

Youtube

Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek z witryny YouTube obsługiwanej przez Google. Operatorem strony jest: YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.
Kiedy odwiedzają Państwo jedną z naszych stron wyposażoną we wtyczkę YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube zostanie poinformowany, które z naszych stron Państwo odwiedzili.
Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube, pozwalają Państwo tej witrynie na powiązanie swojego zachowania podczas przeglądania stron ze swoim osobistym profilem. Żeby temu zapobiec, należy wylogować się ze swojego konta YouTube.
Korzystanie z YouTube ma na celu atrakcyjną prezentację naszych ofert internetowych. Stanowi to uzasadnioną korzyść w rozumieniu art. 6 ust. 1 podpunkt f DSGVO (RODO).
Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników mogą Państwo znaleźć w polityce prywatności YouTube pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Czcionki internetowe Google

Ta strona używa tzw. czcionek internetowych, które są dostarczane przez Google do jednolitego wyświetlania czcionek. Wyświetlając stronę, Państwa przeglądarka, ładuje do pamięci podręcznej czcionki potrzebne do prawidłowego wyświetlenia tekstów i czcionek.
W tym celu przeglądarka, z której państwo korzystają, musi łączyć się z serwerami Google.
Dzięki temu Google wie, że nasza strona internetowa jest dostępna za pośrednictwem Państwa adresu IP. Korzystanie z czcionek internetowych Google ma na celu jednolitą i atrakcyjną prezentację naszych ofert internetowych. Stanowi to uzasadnioną korzyść w rozumieniu art. 6 ust. 1 podpunkt f DSGVO (RODO).
Jeśli Państwa przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, Państwa komputer użyje czcionek domyślnych.
Więcej informacji na temat czcionek internetowych znajdą Państwo pod adresem: https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Mapy Google

Ta strona, za pośrednictwem interfejsu API korzysta z usługi map Google – Google Maps. Dostawcą jest: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Aby móc korzystać z funkcji map Google, niezbędne jest zapisanie adresu IP. Informacje te są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na przekazywanie danych.
Korzystanie z map Google ma na celu atrakcyjną prezentację naszych ofert internetowych oraz łatwość odnalezienia wskazywanych przez nas na stronie internetowej miejsc. Stanowi to uzasadnioną korzyść w rozumieniu art. 6 ust. 1 podpunkt f DSGVO (RODO). Informacje na temat przetwarzania danych użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Wtyczki do mediów społecznościowych Facebook i Instagram

Ze względu na nasze uzasadnione zainteresowanie analizą, optymalizacją i działaniem naszej oferty internetowej (w rozumieniu art. 6 ust. 1 podpunkt f DSGVO (RODO)), ta strona korzysta z wtyczki społecznościowej Facebook, która jest obsługiwana przez Facebook Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA). Połączenie można poznać po logo portalu Facebook. Informacje dotyczące wszystkich wtyczek portalu Facebook mogą Państwo znaleźć pod linkiem: https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Facebook Inc. hält das europäische Datenschutzrecht ein und ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Facebook Inc. jest zgodne z europejskim prawem o ochronie danych i certyfikowany na mocy umowy o „Tarczy prywatności”: https://www.facebook.com/help/186325668085084

Wtyczka nawiązuje bezpośrednie połączenie między Państwa przeglądarką a serwerami Facebooka. Operator strony internetowej nie ma żadnego wpływu na charakter i zakres danych, przekazywanych przez wtyczkę do serwerów Facebook Inc. Informacje na ten temat znajdą Państwo pod adresem: https://www.facebook.com/help/186325668085084

Wtyczka informuje Facebook Inc., że Państwo, jako użytkownicy odwiedzili tę stronę internetową. Istnieje możliwość, że Państwa adres IP zostanie zapisany. Jeżeli odwiedzając tę stronę są Państwo zalogowani na swoim koncie na portalu Facebook, wspomniane informacje zostaną z nim powiązane.
Żeby uniknąć takiego powiązania, należy wylogować się z konta na Facebooku przed odwiedzeniem tej strony internetowej oraz usunąć zapisane pliki – ciasteczka (cookie). Za pomocą swojego profilu na Facebooku mogą Państwo wprowadzić dalsze ustawienia dotyczące przetwarzania danych w celach reklamowych lub sprzeciwić się wykorzystywaniu Państwa danych w celach reklamowych. Dostęp do ustawień można uzyskać tutaj: Ustawienia profilu na portalu Facebook: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Amerykańska strona internetowa, na której można zdeaktywować pliki cookie: http://optout.aboutads.info/?c=2#!/

Europejska strona internetowa, na której można zdeaktywować pliki cookie: http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/

O tym, jakie dane, w jakim celu i w jakim stopniu są gromadzone, wykorzystywane i przetwarzane przez Facebook oraz jakie prawa i możliwości ustawień mają Państwo w celu ochrony swojej prywatności, można przeczytać w polityce prywatności Facebooka. Można ją znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy/

Oprócz Facebooka strona zawiera także linki do portali: Instagram, google+.
W celu uniknięcia przetwarzania swoich danych na tych portalach, należy upewnić się, że nie jest się tam zalogowanym.

X