deenpl
deenpl

Partnerzy

Projektowanie we współpracy: Park i Pałac Branitz angażują się w regionalną, transgraniczną, a także międzynarodową współpracę w tematach dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego, muzeów, parków oraz zmian klimatycznych. Stowarzyszenie SFPM angażuje się w Europejski Związek Parków Łużyckich i na wiele sposobów włącza się do zmian strukturalnych w Łużycach.

Fundacja „Fürst-Pückler-Park Bad Muskau“

Założona w 1993roku Fundacja „Fürst-Pückler-Park Bad Muskau“ ma za zadanie utrzymanie zespołu Parku Mużakowskiego o narodowym i kulturalno-historycznym znaczeniu, który został zaprojektowany przez księcia Pücklera w latach 1815 – 1845 i który w 2004 roku trafił na Światową Listę Zabytków UNESCO.

www.muskauer-park.de

Konferencja Narodowych Instytucji Kultury (KNK)

Konferencja Narodowych Instytucji Kultury (KNK) to stowarzyszenie wspierające interesy 23 równouprawnionych instytucji kulturalnych »o narodowym znaczeniu«, położonych we wschodniej części kraju, do którego należy także fundacja SFPM. Celem jest, aby muzea, kolekcje, archiwa i bogactwo ogrodów na długo zagościły w świadomości polityków oraz opinii publicznej.

www.konferenz-kultur.de

Koło zainteresowań Zarządu Pałaców Niemieckich

W 1990r. Koło zainteresowań Zarządu Pałaców Niemieckich zgromadziło podmioty publiczne – historyczne pałace, zamki oraz zabytki ogrodnicze, między innymi Zarząd Pałaców Bawarskich czy Fundację Pruskich Pałaców i Ogrodów Berlin-Brandenburg.

Pałace i ogrody Niemiec (Schlösser und Gärten Deutschlands e.V.)

Stowarzyszenie reprezentuje artystyczno- i kulturalnoartystyczne najbardziej znaczące pałace, klasztory, zamki i ogrody Niemiec, do którego obecnie nalezą 53 prywatne, miejskie i państwowe pomniki kultury. Fundacja SFPM jest od 2018roku aktywnym członkiem zarządu.

www.schloesser-gaerten-deutschland.de

Europejski związek parków łużyckich (Europäischer Parkverbund Lausitz)

Został założony w 2010roku, żeby wspólnymi siłami utrzymać wysoką jakość regionalnych zabytków architektury i sztuki ogrodniczej oraz ciągle polepszać perspektywy turystyczne. W międzyczasie łączy on dziewięć ogrodów między Szprewą i Nysą, które w imponujący sposób odzwierciedlają kulturowy krajobraz Łużyc.

www.parkverbund.eu

EGHN – EUROPEAN GARDEN HERITAGE NETWORK – Europejska sieć ogrodów

Do EGHN należy około 190 ogrodów z 14 krajów europejskich, które dzięki tej współpracy mogą wzmocnić swój profil oraz podkreślić ich kluczowe znaczenie dla polityki, społeczeństwa, urbanistyki, turystyki oraz regionalnego rozwoju gospodarczego. Celem jest międzynarodowa wymiana doświadczeń oraz autopromocja parków i ogrodów z różnych krajów.

www.eghn.org

Towarzystwo Pückler Gesellschaft e.V.

Towarzystwo angażuje się w badania i konserwację ogrodów historycznych. Jest to grupa lobbystyczna zrzeszająca miłośników ogrodów, historyków sztuki oraz ogrodnictwa i ogrodników, której bliskie sercu jest dziedzictwo Pücklera – wielkiego projektanta krajobrazu w Mużakowie, Babelsbergu i Branitz.

www.pueckler-gesellschaft.de

Brandenburska Fundacja Kultury Cottbus-Frankfurt nad Odrą – Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus-Frankfurt (Oder)

Fundacja ma na celu wspieranie sztuki i kultury poprzez prowadzenie Teatru Państwowego w Cottbus (Staatstheater Cottbus) jako teatru wielofunkcyjnego oraz Brandenburskich Zbiorów Sztuki Cottbus (Brandenburgischen Kunstsammlungen Cottbus od 2008r. pod nazwą Kunstmuseum Dieselkraftwerk). Od 2003r. Teatr Państwowy w Cottbus współpracuje z wielkim sukcesem współpracuje z Parkiem Branitz.

www.staatstheater-cottbus.de

www.blmk.de

Niemiecki Związek Muzeów Landu Brandenburgii – Deutscher Museumsverband des Landes Brandenburg e.V.

Związek Muzeów jest prywatnoprawnym stowarzyszeniem członków instytucjonalnych oraz indywidualnych z kręgu muzeów i instytucji muzealnych landu Brandenburgii oraz ich przyjaciół oraz sponsorów.

www.museen-brandenburg.de

Warsztaty pomocy społecznej – Lebenshilfe Werkstätten Hand in Hand GmbH

Fundacja ściśle współpracuje z pomocą społeczną Lebenshilfe Hand in Hand GmbH, przede wszystkim w zakresie utrzymania Parku, a także w opracowywaniu ofert dla sklepu muzealnego i cateringu podczas uroczystości. W warsztatach pomocy społecznej Lebenshilfe Hand in Hand GmbH w Cottbus, Kolkwitz, Peitz, Burg i Guben pracuje około 1000 ludzi pełno- i niepełnosprawnych.

www.lebenshilfe-handinhand.de

 

Stowarzyszenie marketingu i turystyki miasta Cottbus – Stadtmarketing- und Tourismusverband Cottbus

Stowarzyszenie zostało założone w 2009r. i za swoje główne zadanie powzięło sobie uczynienie miasta Cottbus (Chociebuż) miejscem miłym i odpowiednim do godnego życia. Reprezentuje ono kompleksowe podejście do marketingu miasta i angażuje się we wszystkie obszary – od ofert rekreacyjnych i kulturalnych przez rozwój gospodarczy po wspieranie działalności turystycznej. Przede wszystkim, ma wpływ na rozwój miasta.

www.stadtmarketing-cottbus.de

Uniwersytet Nauk Stosowanych w Poczdamie – Fachhochschule Potsdam

Uniwersytet Nauk Stosowanych w Poczdamie został założony w 1991 roku i obecnie ma około 3.600 studentów i około 120 profesorów na 32 kierunkach studiów. Od 2019 roku Wydział Nauk o Informacji doradza SFPM w zakresie rozwoju procesów i przepływów pracy na rzecz digitalizacji i zrównoważonego wykorzystania zasobów cyfrowych.

www.fh-potsdam.de

X