deenpl
deenpl

Kolekcja Carla Blechen

Założona w 1913 roku chociebuska kolekcja z 80 dziełami artysty jest jedną z najobszerniejszych grup jego dzieł w niemieckim muzealnictwie pejzażowym. Obejmuje ona niemal wszystkie fazy twórczości tego najważniejszego obok Caspara Davida Friedricha, malarza XIX wieku: począwszy od romantycznych początków twórczości, w których częściowo pracował według klasycznych zasad kompozycji, aż po jego późniejsze dzieła w hojnym stylu malarskim. W przeciwieństwie do ówczesnego rozumienia natury, Carl Blechen odkrył motywy swojego malarstwa w rzekomo nieprzyjemnej, dzikiej, codziennej naturze.

Jego artystyczna wirtuozeria, pomysłowość i tajemniczość obrazów, jego wskutek ciężkiej depresji tragicznie zakończone życie, czynią z niego szczególne zjawisko w malarstwie niemieckiego romantyzmu.

Chociebuska kolekcja Carla Blechena, obok dzieł tego artysty, zawiera także prace związanych z nim artystów, przede wszystkim jego uczniów i kolegów, między innymi Augusta Wilhelma Schirmera, Friedricha Augusta Elsassera, Carla Krügera, Friedricha Ahlborna, Carla Steffecka, Johana Christiana Clausen Dahla.

Motiv aus der Carl-Blechen-Sammlung

Carl Blechen: Sandweg, 1828

Carl Blechen: Gebirgsschlucht im Winter, 1825

Friedrich August Elsasser: Taormina, 1845

Carl Blechen Berggipfel im Harz

Carl Blechen: Berggipfel im Harz, 1833

X