deensrpl
deensrpl

Park a grod Rogeńc – Witamy Was w gumnowem swěśe wjercha Pücklera

Wjerch Herrmann von Pückler-Muskau, naroźony 1785 w sakskem groźe Mužakow, jo był znaty ako pśetwórjaŕ krajiny, spisowaśel, drogowaŕ pó swěśe a pšuski dandy. 1846 jo zachopił na połudnju Chóśebuza z wugótowanim krajinowego parka z njelicabnymi stafažowymi twarjenjami, wódami a dalokimi rozglědami do wobdawajuceje krajiny Łužyce. Pückler jo wobogaśił toś ten park ze swójimi drogowańskimi dopomnjeńkami na nabóžne městna a jo pokazał wótwórjonosć k swětoju a žywjeński stil. Znate we swěśe su Rogeńske pyramidy.
Źinsa pśepšosujo Rogeńskei park k měrnym a spódobnym pśechójźowanjam z njewótcakowanymi pśechwatanjami. Grod Rogeńc wjeźo nas do žywjeńskego swěta wjercha w 19. stolěśu z ekstrawagantneju rumnostneju kompoziciju, źělnje originalnym wugótowanim a wuźiwajucymi tšojenjami, prezentěrowane we wustajeńcy “Wjerch Pückler. Europejaŕ w Rogeńcu”.

X