deenpl
deenpl

Archiwa majątku

Dokumenty dotyczące majątku Branitz znajdują się w Głównym Archiwum Landu Brandenburgii w Poczdamie (Brandenburgisches Landeshauptarchiv in Potsdam – Rep. 37 Branitz). Są one obok kolekcji Varnhagena będącej spuścizną Pücklera, znakomitymi źródłami badań naukowych nad rodziną, osobą Księcia, nad Branitz (na przykład „przedmioty parkowe i ogrodowe”) oraz nad innymi posiadłościami (Mużaków, zamek Waldstein, Kahren itd.). W przechowywanym tam „archiwum rodzinnym“ znajdują się także części osobistego majątku Księcia, jak rękopisy, listy oraz na przykład obszerny zbiór adresów, notatek, przepisów kulinarnych z broszurami firmowymi, wizytówkami oraz rejestrem towarów. Niektóre z oryginalnych dzienników przychodów i wydatków można zobaczyć tylko w Branitz i w znacznej części są one własnością spadkobierców hrabiego Pücklera.

Źródło: BLHA

Briefe

verschiedene Archivalien

Manuale und Journale

Cover Tagebuch Puecklers

Tagebuch Fürst Pücklers

Cover Preisverzeichnis Thonwaarenfabrik

Preisverzeichnis der Tonwarenfabrik March, um 1850

X